Untitled
Zpět
 Duben měsíc bezpečnosti 1.4.2008

Naše mateřská škola navštívila v úterý 1.dubna 2008 místní knihovnu ve Skorošicích. Po přivítání s knihovnicí p. Kolomarovou jsme předvedli, jak jsme splnili úkol zadaný při minulé návštěvě. Program dnešního setkání se nesl v duchu „duben měsíc bezpečnosti“. Hovořili jsme, diskutovali o pravidlech silničního provozu, o tom jak se na silnicích mají chovat chodci, cyklisté, řidiči. Dále jsme poznávali dopravní značky, které jsme spolu se semaforem nakreslili. Při oddechové chvilce jsme si zahráli na řidiče, cyklisty, chodce. Děti v závěru dostaly drobné dárečky, občerstvení a také naše mateřská škola dostala dva pěkné dárečky. Děkujeme paní knihovnici za pěkně strávené dopoledne i za odměnu pro naše děti.