Untitled
Zpět
 Povídání o prázdninách MŠ Skorošice 11.9.2008

Dne 11.9.2008 nav­štívily děti z MŠ Skorošice Obecní knihovnu Skorošice. Vykládaly, malovaly své zážitky z prázdnin. Obrázky potom předaly panu starostovi obce, kterými poděkovaly za novou školku. Společně jsme si četli knížky o zvířádkách a vykládali, kdo a kolik zvířátek o prázdninách viděl. Děti byly odměněni čepicemi a malými dárky, které věnovala firma DHL Global Forwarding a OÚ Skorošice. Těšíme se na další setkání…