Untitled
Zpět
 Heelowenský večer 6.11.2008

Ve čtvrtek 6. listopadu 2008 se společně s dětmi sešli i rodiče v naší krásné mateřské školce za účelem setkání a Heelowenem. Každá rodina si přinesla nějaké pomůcky, aby vytvořila strašidýlko dle své představy (dýně, brambory, řepu, koření, větvičky a také svíčky).
Začalo to už odpoledne, kdy se všichni převlékli do jutových pytlů upravených jako šat místních strašidel, namalovali si různé obličeje, aby vypadali co nejstrašidelněji. Po té začalo velké klání při výrobě o nejlepšího dýňáčka, bramboráčka a řepáčka, které jsme si odnesli po jejich výrobě do jídelny na okno a ve kterých jsme zapálili svíčky. Paní učitelka nám zhasla a naše strašidýlka vypadala opravdu strašidelně. Po rozsvícení dýňáků jsme mohli zapnout přinesené baterky se kterými jsme si mohli v prostorách školy svítit, protože všechna ostatní světla byla zhasnutá a museli jsme u světla z baterek plnit různé úkoly. Začalo to tanečkem při písničce – všechna školní strašidla se u toho pěkně vyřádila, hod do krabice míčkem, hod na šaška kroužkem, prolézání tunelu z obručí, chytání rybiček, sestavování hada ze stavebnice, malování sluníčka a nakonec jsme si prohlédli staré zvyky a tradice od Pavla Nováka na VHS kazetě, které budou následovat v období Mikuláše.
Na úplný závěr děti dostaly pohoštění a malé dárečky. Po té jsme se všichni rozloučili a budeme se těšit na další společné setkání.