Untitled
Zpět
 Modernizace a oprava budovy obecního úřadu od 1.8.2008 do 30.9.2008

V měsíci srpnu 2008 začala Modernizace a oprava budovy Obecního úřadu ve Skorošicích. Náklady: 1,05 mil. Kč. Stavbu prováděla firma STOMIX Therm, s.r.o. Žulová. Ukončení realizace do 30.9.2008. Investor: Obec Skorošice za přispění dotace Olomouckého kraje ve výši 500 tis. Kč. Akce spočívala v zateplení budovy včetně nové fasády ze tří stran, výměna oken a dveří, přeplechování štítu, nové parapety, nátěr okapů a svodů a další drobné opravy.