Untitled
Zpět
 Panel na měření rychlosti červenec 2008 / Oprava vodovodu Horní Skorošice září-říjen 2008

V měsíci červenci 2008 začala instalace panelů pro měření rychlosti na silnici I/60 v Dolních Skorošicích. Náklady: 150 tis. Kč. Akci realizovala firma Bártek rozhlasy, s.r.o., xxx. Investor: Obec Skorošice za přispění dotace Olomouckého kraje ve výši 35 tis. Kč.
--
V měsíci září 2008 začala oprava části veřejného vodovodu v Horních Skorošicích v délce 277 m. Náklady: 384 tis. Kč. Akci realizovala firma Jesenická vodohospodářská společnost, s.r.o., Jeseník. Ukončení realizace: listopad 2008. Investor: Obec Skorošice za přispění dotace Olomouckého kraje ve výši 384 tis. Kč.