Untitled
Zpět
 Ferda mravenec v knihovně 20.1.2010

21.1.2010 nás pozval skřítek knihovníček do naší obecní knihovny, kde jsme se měli setkat s paní knihovnicí Marcelou Kolomarovou. Děti dostaly asi před měsícem od skřítka úkol, aby mu do knihovny přinesly obrázky z knihy o Ferdovi Mravencovi. Děti, které úkol splnily dostaly od paní Kolomarové malou hračku, kterou si mohly odnést domů. Paní Kolomarová je vyzkoušela co si pamatují z této knížky, protože jim ji četly paní učitelky každý den před spaním a nakonec také jednu pohádku z této krásné knihy přečetla. Po poslechu jedné pohádky se děti odebraly pod vedením paní Dany Pilíškové do zasedací místnosti OÚ, kde na ně čekal další úkol a to nakreslit Ferdu tak, jak ho vidí svýma očima. Obrázky se moc povedly a děti dostaly od paní Kolomarové sladkou odměnu a malou hračku. Na závěr této krásné besedy děti odevzdaly tyto nádherné obrázky panu starostovi Františku Kadlecovi, a ten jim slíbil, že jim pro další malování v knihovně nakoupí pastelky, aby si je nemusely přenášet ze školky. Už se těšíme na další akci v knihovně, kterou bude Masopust.