Untitled
Zpět
 Masopustní rej 16.2.2010

16.2.2010 pořádala MŠ spolu s knihovnou Skorošice tradiční Masopust, který má v obci už několikaletou tradicí. Paní Kolomarová z knihovny napekla plný košík výborných koláčků, paní učitelky pomohly dětem do jejich masek a mohlo se vyrazit na slavnostní průvod maškar. Děti měly vyvedené tradiční masopustní masky.Navštívili jsme naše seniory v okolí a zastavili také několik projíždějících aut. Každému patřila jako poděkování za sladkosti i finanční dar písnička a básnička. Sklidili jsme u všech občanů veliký úspěch. Celou tuto masopustní maškarádu s náma zakončil pan starosta, kterého náš průvod navštívil v jeho úřadě. Také mu byla zazpívaná nejedna písnička, ale dokonce byl přinucen i k jednomu tanečku. Ve školce jsme ještě překvapili paní kuchařku, školnici i uklizečku od kterých jsme také dostali něco do mošničky. Závěr našeho masopustního dopoledne patřil pochování basy, kterou jsme pochovali na chodbě ve škole a tam bude až do příštího Masopustu. Poděkování si zaslouží paní Sauerová, která dětem našila krásné masky a celý průvod nám nafotila.