Untitled
Zpět
 Noc s Andersenem 26.3.2010

V pátek 26.3.2010 obecní knihovna uspořádala už 3. Noc s Andersenem. V odpoledních hodinách se sešli všichni zájemci a společně se přesunuli do Nýznerova, kde si na hřišti společně s dětmi ze Žulové opekli špekáčky a zahráli různé hry. Po návratu do knihovny pokračoval další program – pletení tatarů, čtení z knížek Františka Hrubína a Andersena a další volná zábava až do raních hodin. Nikdo se pak nedivil, že se dětem na druhý den nechtělo vstávat. Po snídani se děti vrátily zpět domů… Touto formou děkujeme paní učitelce Bohdance Jehličkové, která do knihovny přinesla vynikající kuřecí řízky a také paní Daně Pilíškové, Janě Beťákové a Zdeňku Zapletalovi za pomoc..