Untitled
ZpětÚřední deska
Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o úplném znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 2a
vyvěšeno od 11.11.2019 do 27.11.2019, velikost: 219 Kb
Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu
vyvěšeno od 11.11.2019 do 27.11.2019, velikost: 165 Kb
Veřejná vyhláška vyměření místního poplatku za odpady
vyvěšeno od 21.10.2019 do 23.11.2019, velikost: 214 Kb
veřejná vyhláška o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 až 3 lesního zákona
vyvěšeno od 5.4.2019 do 31.12.2022, velikost: 234 Kb